• Favorieten
  Je hebt nog geen favorieten gekozen! Klik bij een vakantie op Voeg Toe
  Uitgelicht
 • Gedragscode vrijwilligers

  Veel grenzen in het contact tussen vrijwilliger en vakantiegasten (mensen met een verstandelijke beperking) zijn niet eenduidig. De ene vakantiegast heeft behoefte aan een aai over de bol en een ander vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle vakantiegasten en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel mensen met een verstandelijke beperking is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en mensen met een verstandelijke beperking, die met TOF op vakantie gaan absoluut ontoelaatbaar zijn!
  Daarom heeft TOF Vakanties  voor al haar vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee onderdelen:

  Onderdeel 1: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking én vrijwilligers.

  Onderdeel 2:  de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door TOF Vakanties wordt gevoerd.

  Wanneer je bij TOF  vrijwilligers werk doet, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

  1. De gedragsregels voor vrijwilligers :
  De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de vakantiegast zich veilig en gerespecteerd voelt.
  De vrijwilliger  onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de vakantiegast in zijn waardigheid aantast.
  De vrijwilliger  dringt niet verder door in het privéleven van de vakantiegast dan voor de vakanties noodzakelijk is.
  De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de vakantiegast. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger  en vakantiegast zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  De vrijwilliger  mag de vakantiegast niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  De vrijwilliger zal tijdens de vakanties en dagjes uit zeer terughoudend en met respect omgaan met vakantiegasten en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de douchegelegenheden en slaapkamers.
  De vrijwilliger heeft de plicht de vakantiegast naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de vakantiegast is betrokken, wordt nageleefd.
  Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinatoren van TOF Vakantie.
  De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger  in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een coördinator.

  2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking en sanctiebeleid:

  Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking verstaan wij:
  Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding. (vrijwilliger en vakantiegast); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

  Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke beperking door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met mensen met een verstandelijke beperking waarvan het TOF TEAM oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

  Deze gedragscode is 30 mei 2018 vastgesteld door TOF Vakanties.


 • Nieuws

  TOF is het goede doel van de Santa Run!

  zaterdag 22 december 2018
  Doe mee en wandel of ren in je Santapak 2.5 km door het centrum van Leeuwarden op zaterdag 22...
  Lees meer...

  TOF op de Charles Dickens kerstmarkt!

  zaterdag 15 december 2018
  Kom ons 15 en 16 december bezoeken op de Charles Dickens kerstmarkt! TOF zal hier, geheel in...
  Lees meer...

  Geslaagde Feestavond voor vrijwilligers

  dinsdag 20 november 2018
  De bedank avond voor de vrijwilligers van...
  Lees meer...
  Twitter
  Op 22 dec. wordt de Santa Run Leeuwarden georganiseerd, de opbrengst hiervan gaat naar TOF! Je kan ons helpen door… https://t.co/qCVn2dMe1g
  Geplaatst op 6 december, 2018
  Goed nieuws! TOF is het goede doel van de Santarun! Koop allemaal een pak en loop of ren met ons mee! Kijk voor mee… https://t.co/z6pKf54mb1
  Geplaatst op 27 november, 2018
  Enerverende bedankavond voor vrijwilligers TOF Vakanties https://t.co/XT72MfQncg
  Geplaatst op 19 november, 2018
  Aanstaande vrijdag organiseren wij onze TOF Kerst-Feestavond voor alle vrijwilligers die zich in 2018 voor TOF hebb… https://t.co/xFwIHlg8cD
  Geplaatst op 13 november, 2018
  Op de TOF Feestavond brengt Ritsko van Vliet een ode aan de TOF Vrijwilligers. TOF Feestavond op vrijdag 16 novembe… https://t.co/4Q68IsQ5w3
  Geplaatst op 12 november, 2018
  Dit is onze brochure 2019, met daarin veel leuke en nieuwe vakanties! En daar zijn wij heel blij mee! Deze week lig… https://t.co/XZtqXe8tYg
  Geplaatst op 5 november, 2018
  De TOF Brochure is onderweg. Mooie vakanties in de zomer en een leuk aanbod van weekenden midweken en dagtochten. B… https://t.co/fsZHcFAb4D
  Geplaatst op 2 november, 2018
  Morgen lopen er drie reuzen door Leeuwarden. Vanwege dit evenement worden belangrijke aanvoerstraten en het centrum… https://t.co/thVJAa86zt
  Geplaatst op 16 augustus, 2018
  Nieuw in ons aanbod dit jaar is de vakantie naar Uitdam! Waar we verblijven op @EuroParcs Resort Poort van Amsterda… https://t.co/7fSQd3ysrW
  Geplaatst op 12 augustus, 2018
  NHL Stenden reporter Coby #askcoby ging een dag mee met TOF naar Ees. Ze onderzocht hoe het is om als vrijwillige… https://t.co/J7a5bSlA9U
  Geplaatst op 6 augustus, 2018
  Toffe start 56ste seizoen TOF Vakanties https://t.co/E98ck41Tct
  Geplaatst op 16 juli, 2018
  Het was een super gelaagde training voor alle onze vrijwilligers! Dankzij al die enthousiaste TOFfe peren die zich… https://t.co/0TaImgzigN
  Geplaatst op 7 juni, 2018
  Wij zoeken TOFfe peren! Word vrijwilliger en bezorg mensen met een verstandelijke beperking de vakantie van hun le… https://t.co/EGIxjVXWVR
  Geplaatst op 26 april, 2018
  Super TOF dat er ieder jaar weer nieuwe en enthousiaste vrijwilligers zich aanmelden voor onze vakanties! Dankzij j… https://t.co/PdvwnJPPfc
  Geplaatst op 10 april, 2018
  Mooi artikel op de website van 50+ in Friesland over vrijwilligers met levenservaring, die heel goed bij TOF passen… https://t.co/6jTeeDZE3U
  Geplaatst op 4 april, 2018
  "Echt genieten" Een weekendje naar Terschelling als vrijwilliger met TOFfe gasten! En daar hoort ook een spetterend… https://t.co/dL8AfGt4Mu
  Geplaatst op 22 maart, 2018
  Wat een TOF Discofeest was het weer! Bedankt @Spelend_Sporten, Zalen Schaaf, en Anne Waterlander van X-lent for you… https://t.co/pKTePq7cC6
  Geplaatst op 15 maart, 2018
  A.s. vrijdag organiseren wij weer een TOF Disco in Zalen Schaaf samen met onze vrienden van Spelend Sporten Leeuwar… https://t.co/1SlRtaU4JG
  Geplaatst op 7 maart, 2018
  We zijn vereerd met dit https://t.co/XJmmphfnUL leuke artikel op de website van het Ministerie van Volksgezondheid,… https://t.co/XPjUoACHy7
  Geplaatst op 22 februari, 2018
  We zijn los! Met het Snertweekend op Terschelling is het TOF Seizoen 2018 officieel begonnen! #TOFVakanties https://t.co/xUOWqPkmTE
  Geplaatst op 21 februari, 2018