• Favorieten
  Je hebt nog geen favorieten gekozen! Klik bij een vakantie op Voeg Toe
  Uitgelicht
 • Gedragscode vrijwilligers

  Veel grenzen in het contact tussen vrijwilliger en vakantiegasten (mensen met een verstandelijke beperking) zijn niet eenduidig. De ene vakantiegast heeft behoefte aan een aai over de bol en een ander vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle vakantiegasten en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel mensen met een verstandelijke beperking is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en mensen met een verstandelijke beperking, die met TOF op vakantie gaan absoluut ontoelaatbaar zijn!
  Daarom heeft TOF Vakanties  voor al haar vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee onderdelen:

  Onderdeel 1: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking én vrijwilligers.

  Onderdeel 2:  de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door TOF Vakanties wordt gevoerd.

  Wanneer je bij TOF  vrijwilligers werk doet, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

  1. De gedragsregels voor vrijwilligers :
  De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de vakantiegast zich veilig en gerespecteerd voelt.
  De vrijwilliger  onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de vakantiegast in zijn waardigheid aantast.
  De vrijwilliger  dringt niet verder door in het privéleven van de vakantiegast dan voor de vakanties noodzakelijk is.
  De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de vakantiegast. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger  en vakantiegast zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  De vrijwilliger  mag de vakantiegast niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  De vrijwilliger zal tijdens de vakanties en dagjes uit zeer terughoudend en met respect omgaan met vakantiegasten en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de douchegelegenheden en slaapkamers.
  De vrijwilliger heeft de plicht de vakantiegast naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de vakantiegast is betrokken, wordt nageleefd.
  Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinatoren van TOF Vakantie.
  De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger  in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een coördinator.

  2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking en sanctiebeleid:

  Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking verstaan wij:
  Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding. (vrijwilliger en vakantiegast); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

  Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke beperking door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met mensen met een verstandelijke beperking waarvan het TOF TEAM oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

  Deze gedragscode is 30 mei 2018 vastgesteld door TOF Vakanties.


 • Nieuws

  Inzamelactie mobieltjes een groot succes!

  donderdag 13 augustus 2020
  Afgelopen jaar hebben diverse vrijwilligers oude mobieltjes ingeleverd. Ook Smilde Foods was weer...
  Lees meer...

  Dagtocht Varen gaat niet door

  donderdag 23 juli 2020
  De dagtocht Varen met de Markol (die wij verplaatst hadden naar 12 september) gaat helaas...
  Lees meer...

  Najaarsvakantie gaan niet door

  donderdag 9 juli 2020
  Er zijn gelukkig vele versoepelingen van de corona-maatregelen en dat maakt voor iedereen het leven...
  Lees meer...
  Twitter
  Leuke betaalde TOF Baan. Voor de zomervakantie zoeken wij assistent coördinatoren. Zie voor meer informatie… https://t.co/K2rDXop7jp
  Geplaatst op 6 maart, 2020
  RT @Cor_Competence: Samen met gasten van @TofVakanties hebben we Pascal Bosschaart toegezongen. Bedankt voor de gastvrijheid!
  Geplaatst op 5 maart, 2020
  RT @dehuisaanhuis: Toffe gasten genieten van Cambuurbikkels: LEEUWARDEN - Regen, natte sneeuw en een gevoelstemper ... https://t.co/Bx23XMq…
  Geplaatst op 3 maart, 2020
  Wij zoeken TOFfe peren medewerkers. (24 uur per week) dienstverband van 15 april t/m 15 oktober. Zie… https://t.co/f7vE18Ca1h
  Geplaatst op 27 februari, 2020
  Heerlijk uitwaaien tijdens tweede Snertweekend 6 t/m 9 maart. Vakantiegasten kunnen nog steeds boeken op… https://t.co/Km9XE2VBD0
  Geplaatst op 7 februari, 2020
  TOFfe peren Ingrid en Jante stelden een TOF Verhalenbundel samen uit alle vakantieverslagen van 2018. Deze bundel w… https://t.co/kXlAqYY2lR
  Geplaatst op 17 december, 2019
  ❗️❗️❗️👉 Help TOF en verzamel oude mobiele telefoons! Want deze leveren geld op. Lever de mobiele telefoons in op he… https://t.co/WfEZZLDwGA
  Geplaatst op 12 december, 2019
  Vorig jaar ging de opbrengst van de Rotary Santa Run Leeuwarden naar TOF. Nu wordt er voor een ander doel gelopen,… https://t.co/dle11aGjcU
  Geplaatst op 5 december, 2019
  Vorig jaar ging de opbrengst van de Rotary Santa Run Leeuwarden naar TOF! En wat zijn we daar blij mee, zo konden o… https://t.co/EJay6PcDog
  Geplaatst op 28 november, 2019
  Hou jij ook van avontuur? Wij bieden leuke pretparkvakanties aan in 2020. Slapen in een Jungalow tussen de wilde di… https://t.co/k9ACrq8Wb6
  Geplaatst op 19 november, 2019
  De TOF Brochure 2020 is klaar en verstuurd naar gasten en vrijwilligers! Wil jij de nieuwe brochure ook ontvangen,… https://t.co/YqPKArCwSu
  Geplaatst op 12 november, 2019
  De #TOFBrochure2020 komt eraan! Wil jij de brochure als eerste ontvangen? kom dan 31 oktober om 10.00 uur langs voo… https://t.co/0mkJlYhdnQ
  Geplaatst op 29 oktober, 2019
  @aplanting Goedendag meneer Planting, wat vervelend. Wij hebben een online aanmeldformulier voor vrijwilligers, als… https://t.co/DQSGwoCYRy
  Geplaatst op 10 augustus, 2019
  Mensen met een verstandelijke beperking in groten getale vanuit Leeuwarden op vakantie https://t.co/XdOALgvdsD
  Geplaatst op 6 augustus, 2019
  De #TOFZomer2019 is nu helemaal los! Afgelopen week organiseerden we sinds lange tijd weer een fietsvakantie. Het w… https://t.co/61GIBfUIsA
  Geplaatst op 29 juli, 2019
  Wij zoeken nog TOFfe peren voor de zomer! Wil jij mee als vrijwilliger met een van onze vakanties? Kijk dan op… https://t.co/Ax50tiOUDC
  Geplaatst op 12 juni, 2019
  Weet of ken jij nog een (ervaren) TOFfe peer waarmee jij wel op vakantie zou willen, omdat hij of zij tijdens de va… https://t.co/BwR8rVBdfS
  Geplaatst op 15 mei, 2019
  Gister een fantastische training voor alle TOF Vrijwilligers gehad! Super dat jullie er allemaal waren!… https://t.co/UaceVvxTJF
  Geplaatst op 12 mei, 2019
  Wij zijn op zoek naar een TOFfe collega voor de zomermaanden. Kijk op https://t.co/gaoQx33oCk voor meer informatie.… https://t.co/oXu9NoYRaL
  Geplaatst op 2 mei, 2019
  Het was een groot feest, want na afwezigheid van een jaar was Yta Strikwerda weer aanwezig bij de training voor nie… https://t.co/iOmZstftWc
  Geplaatst op 24 april, 2019