• Favorieten
  Je hebt nog geen favorieten gekozen! Klik bij een vakantie op Voeg Toe
  Uitgelicht
 • Gedragscode vrijwilligers

  Veel grenzen in het contact tussen vrijwilliger en vakantiegasten (mensen met een verstandelijke beperking) zijn niet eenduidig. De ene vakantiegast heeft behoefte aan een aai over de bol en een ander vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle vakantiegasten en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel mensen met een verstandelijke beperking is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en mensen met een verstandelijke beperking, die met TOF op vakantie gaan absoluut ontoelaatbaar zijn!
  Daarom heeft TOF Vakanties  voor al haar vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee onderdelen:

  Onderdeel 1: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking én vrijwilligers.

  Onderdeel 2:  de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door TOF Vakanties wordt gevoerd.

  Wanneer je bij TOF  vrijwilligers werk doet, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

  1. De gedragsregels voor vrijwilligers :
  De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de vakantiegast zich veilig en gerespecteerd voelt.
  De vrijwilliger  onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de vakantiegast in zijn waardigheid aantast.
  De vrijwilliger  dringt niet verder door in het privéleven van de vakantiegast dan voor de vakanties noodzakelijk is.
  De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de vakantiegast. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger  en vakantiegast zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  De vrijwilliger  mag de vakantiegast niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  De vrijwilliger zal tijdens de vakanties en dagjes uit zeer terughoudend en met respect omgaan met vakantiegasten en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de douchegelegenheden en slaapkamers.
  De vrijwilliger heeft de plicht de vakantiegast naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de vakantiegast is betrokken, wordt nageleefd.
  Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinatoren van TOF Vakantie.
  De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger  in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een coördinator.

  2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking en sanctiebeleid:

  Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking verstaan wij:
  Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding. (vrijwilliger en vakantiegast); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

  Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met mensen met een verstandelijke beperking, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke beperking door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met mensen met een verstandelijke beperking waarvan het TOF TEAM oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

  Deze gedragscode is 30 mei 2018 vastgesteld door TOF Vakanties.


 • Nieuws

  Vertrek collega Lianne

  dinsdag 1 oktober 2019
  Vorige week hebben wij afscheid genomen van onze TOFfe collega Lianne! Lianne is...
  Lees meer...

  Stichting MOM

  donderdag 26 september 2019
  Informatiebijeenkomst voor moeders en vaders met een kind met een beperking! Op 2 oktober...
  Lees meer...

  TOF Zomer in volle gang!

  vrijdag 9 augustus 2019
  LEEUWARDEN - TOF Vakanties...
  Lees meer...
  Twitter
  @aplanting Goedendag meneer Planting, wat vervelend. Wij hebben een online aanmeldformulier voor vrijwilligers, als… https://t.co/DQSGwoCYRy
  Geplaatst op 10 augustus, 2019
  Mensen met een verstandelijke beperking in groten getale vanuit Leeuwarden op vakantie https://t.co/XdOALgvdsD
  Geplaatst op 6 augustus, 2019
  De #TOFZomer2019 is nu helemaal los! Afgelopen week organiseerden we sinds lange tijd weer een fietsvakantie. Het w… https://t.co/61GIBfUIsA
  Geplaatst op 29 juli, 2019
  Wij zoeken nog TOFfe peren voor de zomer! Wil jij mee als vrijwilliger met een van onze vakanties? Kijk dan op… https://t.co/Ax50tiOUDC
  Geplaatst op 12 juni, 2019
  Weet of ken jij nog een (ervaren) TOFfe peer waarmee jij wel op vakantie zou willen, omdat hij of zij tijdens de va… https://t.co/BwR8rVBdfS
  Geplaatst op 15 mei, 2019
  Gister een fantastische training voor alle TOF Vrijwilligers gehad! Super dat jullie er allemaal waren!… https://t.co/UaceVvxTJF
  Geplaatst op 12 mei, 2019
  Wij zijn op zoek naar een TOFfe collega voor de zomermaanden. Kijk op https://t.co/gaoQx33oCk voor meer informatie.… https://t.co/oXu9NoYRaL
  Geplaatst op 2 mei, 2019
  Het was een groot feest, want na afwezigheid van een jaar was Yta Strikwerda weer aanwezig bij de training voor nie… https://t.co/iOmZstftWc
  Geplaatst op 24 april, 2019
  Morgen vanaf 16.00 uur is onze training voor nieuwe vrijwilligers, en vanaf 17.15 uur de bijeenkomst voor Teamleide… https://t.co/JjWdjbKGRW
  Geplaatst op 17 april, 2019
  In november organiseerden we een TOF Koffie uurtje voor onze vrijwilligers. Die dag kwam onze nieuwe brochure uit.… https://t.co/aOmFUZoykH
  Geplaatst op 27 februari, 2019
  De eerste TOF activiteit van 2019 vond afgelopen weekend plaats. Genieten op Terschelling tijdens het… https://t.co/3af64OG15q
  Geplaatst op 21 februari, 2019
  @HartvHeerenveen @SmildeFoods @WelzijnHveen Bedankt @HartvHeerenveen! Dankzij jullie mooie formule komen wij in aan… https://t.co/Q3hV9I1gTS
  Geplaatst op 19 februari, 2019
  Fantastisch, Onze TOF is uitgekozen tot vrijwilliger van het jaar! @OmropFryslan ging bij hem langs en maakte dit l… https://t.co/N8bCV3NLIY
  Geplaatst op 19 februari, 2019
  RT @HartvHeerenveen: Leuke match! Toffe vrijwilligers warmpjes de winter door. Rabobank helpt TOF Vakanties. Lees meer: https://t.co/3BNcDV…
  Geplaatst op 5 februari, 2019
  Op 22 dec. wordt de Santa Run Leeuwarden georganiseerd, de opbrengst hiervan gaat naar TOF! Je kan ons helpen door… https://t.co/qCVn2dMe1g
  Geplaatst op 6 december, 2018
  Goed nieuws! TOF is het goede doel van de Santarun! Koop allemaal een pak en loop of ren met ons mee! Kijk voor mee… https://t.co/z6pKf54mb1
  Geplaatst op 27 november, 2018
  Enerverende bedankavond voor vrijwilligers TOF Vakanties https://t.co/XT72MfQncg
  Geplaatst op 19 november, 2018
  Aanstaande vrijdag organiseren wij onze TOF Kerst-Feestavond voor alle vrijwilligers die zich in 2018 voor TOF hebb… https://t.co/xFwIHlg8cD
  Geplaatst op 13 november, 2018
  Op de TOF Feestavond brengt Ritsko van Vliet een ode aan de TOF Vrijwilligers. TOF Feestavond op vrijdag 16 novembe… https://t.co/4Q68IsQ5w3
  Geplaatst op 12 november, 2018
  Dit is onze brochure 2019, met daarin veel leuke en nieuwe vakanties! En daar zijn wij heel blij mee! Deze week lig… https://t.co/XZtqXe8tYg
  Geplaatst op 5 november, 2018