Menu

Chill Info

donderdag 1 januari 1970
TOF Chill

Voor wie
Voor vakantiegasten die een dagbestedingcentrum bezoeken of werken onder begeleiding. Meestal wonen deze vakantiegasten thuis of zelfstandig in de nabijheid van een steunpunt en ontvangen ze in meer of mindere mate begeleiding van een woonvorm. TOF Chill is ook geschikt voor vakantiegasten die in een 24-uurswoonvoorziening woonachtig zijn.

De TOF Chill vakanties zijn onder te verdelen in vakanties voor:
Jong volwassen vakantiegasten van 18 t/m 35 jaar.
Volwassen vakantiegasten vanaf 25 t/m 65 jaar.

De begeleiding
De begeleiders streven er naar om samen met de vakantiegasten het vakantieprogramma samen te stellen, zodat ieder zijn of haar wensen kenbaar kan maken. Het is mogelijk om te kiezen voor een actief of rustig programma. Naast de gezamenlijke activiteiten, spelen de begeleiders in op de individuele wensen van de vakantiegasten. Het blijft een groepsvakantie en soms moeten de gasten zich aansluiten bij een groepsactiviteit. Met respect voor de mogelijkheden van de vakantiegasten hebben de begeleiders de vaardigheid om op bepaalde momenten de vakantiegast te ondersteunen met enige bemoeizorg in de positieve zin!

Waarmee moet je rekening houden?
Het is van groot belang dat de vakantiegast vooraf aan de vakantie goed wordt voorgelicht door ouders en verzorgers over het op vakantie gaan. Daarnaast is het belangrijk om voldoende, relevante informatie aan de leiding door te geven. Vandaar ook dat wij u vragen om het gegevensformulier zeer zorgvuldig in te vullen. Met een goede voorbereiding, juiste informatie over de vakantiegast, kunnen de vrijwilligers er alles aan doen om samen met de vakantiegasten er een leuke vakantie van te maken.

Vervoer
Bemande opstapplaatsen
De vakantiegasten reizen vanaf de opstapplaatsen naar de vakantiebestemming. Er zijn twee bemande opstapplaatsen; Leeuwarden en Heerenveen. Hier zijn medewerkers van TOF Vakanties aanwezig. Alle uitzonderingen hierop, staan aangegeven bij de vakantiebestemming.

De onbemande opstapplaatsen Zwolle en Apeldoorn
Van deze opstapplaatsen kan alleen gebruik gemaakt worden als deze op de heen- en terugroute van de vakantieweek ligt.
Hier zijn geen medewerkers van TOF Vakanties aanwezig. Mocht u gebruik willen maken van deze opstapplaatsen, dan kunt u dit aangeven op het boekingssformulier.

Programma en activiteiten
De vakantiegasten die met ons op vakantie gaan stellen met de leiding het programma voor de vakantieweek samen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders wensen.Het blijft een groepsvakantie en soms moeten de gasten zich aansluiten bij een groepsactiviteit. Tijdens de vakantieperiode is men bezig met bijvoorbeeld fietsen, wandelen, zwemmen of een dierenpark bezoeken. Huishoudelijke werkjes, boodschappen doen en koken behoren ook tot de dagelijkse bezigheden..

Vakantieboeken
1. Via deze website
2. Of je stuurt direct je officiële boekingsformulier en gegevensformulier naar TOF

Door het tekenen van het gegevensformulier, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Als het gegevensformulier niet is ondertekend door ouders/begeleiders of wettelijk vertegenwoordigers, dan gaat Stichting TOF Vakanties ervan uit dat de aanmelder zijn/haar eigen wettig vertegenwoordiger is.

De plaatsing
Vanaf 1 januari 2015 plaatsen TOF coördinatoren de vakantiegasten. De groepssamenstelling, de geschiktheid voor een vakantie én de volgorde van binnenkomst van aanmelding zijn bepalend voor de plaatsing. We proberen iedereen een vakantie van zijn of haar keuze te bieden (uit de drie opgegeven voorkeuren). Is dit niet mogelijk, dan nemen wij contact met u op.