Menu
 • Sociale Media Protocol TOF

  Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op TOF Vakanties en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van TOF.  Van belang is te beseffen dat we met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van TOF Vakanties en betrokkenen ook kunnen schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan, daarvoor hebben wij dit protocol opgesteld Iedereen die actief is bij TOF moet deze regels in acht te nemen.


  Het is toegestaan voor vrijwilligers om kennis en informatie te delen op hun eigen Facebookpagina mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.

  Bij het plaatsen van foto's en filmpjes en geluidsopnamen van vakantiegasten worden de fatsoensnormen in acht genomen. Onder andere worden er geen foto’s van mensen met een verstandelijke beperking in zwembroek, incontinentiemateriaal of ondergoed op de Facebookpagina van vrijwilligers geplaatst of foto’s die op welke wijze dan ook aanstoot kunnen geven.


  Foto's waarbij het aannemelijk is dat geportretteerde ze niet gepubliceerd wil hebben worden niet geplaatst

  Er worden geen foto’s van huilende of boze mensen met een verstandelijke beperking op de Facebookpagina van vrijwilligers geplaatst.


  Er worden geen portretten of foto’s van vakantiegasten van heel dichtbij genomen op de Facebookpagina van vrijwilligers geplaatst.  Er mogen geen namen van vakantiegasten of andere vertrouwelijke informatie op de Facebookpagina van vrijwilligers worden geplaatst.

  Op sociale media mag de vrijwilliger maximaal drie foto's en één filmpje per TOF Activiteit publiceren.


  Indien de vrijwilliger op zijn/haar eigen Facebookpagina over TOF Vakanties publiceert mag dit geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over TOF, zijn medewerkers, vrijwilligers, gasten ouders/verzorgers en andere betrokkenen zijn.

  Elke vrijwilliger dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.

  Alle vrijwilligers nemen de fatsoensnormen in acht. Indien iemand bezwaar maakt tegen publicatie, worden berichten en of beeldmateriaal op Facebookpagina van vrijwilligers onmiddellijk verwijderd. Met inachtneming van persoonlijk en algemeen belang. Iedereen werkt hier aan mee.

  Als fatsoensnormen worden overschreden
  (bijvoorbeeld: mensen, pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt TOF passende maatregelen.

  Als online communicatie dreigt te ontsporen wordt er door een medewerker van TOF contact op genomen met de desbetreffende persoon om de te volgen stap te bespreken.  De TOF Facebookpagina is bedoeld om potentiële vakantiegasten en vrijwilligers te laten zien wat TOF Vakanties te bieden heeft.  Het is NIET bedoelt als communicatiemiddel.

  Daarnaast is in mei 2018 de wet op de privacy aangescherpt, het is niet langer toegestaan om alle info over onze vakantiegasten te delen op sociale media kanalen. Dit mag alleen nog worden geplaatst mits ouders/verzorgers uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven.
  Bij aanmelding voor de vakanties kunnen vakantiegasten, ouders / verzorgers bezwaar maken tegen publicatie van berichten en plaatsen van beeldmateriaal.
  Indien er geen bezwaar is gemaakt is de toestemming alleen verstrekt aan TOF Vakanties en dienen alle betrokkenen bij TOF Vakanties mee te werken aan de werkwijze zoals beschreven in dit protocol.


  TOF Foto- en filmbeleid :
  TOF Vakanties maak gebruik van foto's en films welke gemaakt zijn tijdens de TOF Activiteiten, voor promotie doeleinden en het verzorgen van het vakantieverslag. Om foto's op de website en Facebookpagina te zetten wordt er bij de aanmelding toestemming gevraagd. Bij bezwaar voor het gebruik van dit beeldmateriaal kan hier bij de aanmelding melding van worden gemaakt. Het beeldmateriaal staat alleen beschikbaar ten behoeve van TOF Vakanties. Ook kan er altijd met TOF Vakanties contact gezocht worden voor het verwijderen van beeldmateriaal, voorzover dit mogelijk is. Voor de voorkant van de TOF Brochure, posters, flyers en filmmateriaal zal TOF expliciet toestemming vragen.
  Op sociale media publiceren wij maximaal drie foto's en één filmpje per TOF Activiteit. Wij publiceren maximaal drie berichten over de dezelfde activiteit. Wij plaatsen berichten van activiteiten waarvan we het interessant vinden om ze snel te delen. April 2018.
 • Nieuws

  Brochure 2022

  woensdag 6 oktober 2021
  De brochure van 2022 wordt verstuurd via Stichting Tendens Vakanties.Deze kan aangevraagd...
  Lees meer...

  Jouw vertrouwde TOF vakantie vind je vanaf nu bij Tendens Vakanties!

  vrijdag 22 januari 2021
  TOF vakanties organiseert vanaf 2021 geen begeleide vakanties meer.Waar TOF staat...
  Lees meer...

  Tegearre Op Fakânsje (TOF) - Samen vakantie maken (Tendens Vakanties) 

  dinsdag 1 december 2020
  Twee slogans, die elk voor hetzelfde doel staan: namelijk, mensen met een beperking een...
  Lees meer...
  Twitter