Menu
 • Privacy Disclaimer

  Privacybeleid TOF Vakanties
  Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze gasten en vrijwilligers.
  Onze uitgangspunten:
  Iedereen die bij TOF actief is als bestuurslid, medewerker of vrijwilliger is op de hoogte van onze privacybeleid en leeft deze na.
  Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gegevens.
  Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
  Wij verzamelen niet meer gegevens dan benodigd is voor de organisatie van de vakanties
  Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
  Bij samenwerking met derden leggen wij dezelfde zorgvuldigheid op.
  De door ons opgeslagen data van personen is op verzoek van desbetreffende persoon op te vragen, inzichtelijk en te wijzigen. Via info@tof.nl is een verzoek indienen voor wijzigingen, inzage en/of verwijdering van persoonsgegevens, mogelijk.
  Wij verkopen geen gegevens aan welke andere partij dan ook. Indien nodig vragen wij daar expliciet toestemming voor. Wij delen voor het versturen van onze brochure en vakantiekrant adres gegevens met een postbedrijf. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van ons systeem kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
  Wij verwerken gegevens om de organisatie van de vakanties mogelijk te maken, te gebruiken voor de juiste vakantie indeling, wijzigingen te kunnen doorvoeren, contact op te kunnen nemen bij calamiteiten en het informeren van over de TOF Activiteiten.
  De begeleiding en medische gegevens verwerken wij om juiste begeleiding mogelijk te maken.
  Van de vrijwilliger vragen wij ook om de opleiding en beroep informatie, ten behoeve van de juiste inzet van vrijwilliger. Wij vragen eveneens een VOG verklaring en het onderteken van een gedragscode waarin richtlijnen over verantwoord begeleiden en omgang met de sociale media.
  Hiervoor nodig zijn gegevens van vakantiegasten en vrijwilligers.
  Gegevens die wij bewaren zijn:
  N.A.W.
  Betalingsgegevens
  Boeking gegevens, persoonsgegevens en aanmeldingsgegevens
  Geslacht
  Geboortedatum
  Opleiding / beroep
  Aantal boekingen en actieve jaren
  foto's en films
  Foto's en films:
  TOF Vakanties maak gebruik van foto's en films welke gemaakt zijn tijdens de TOF Activiteiten, voor promotie doeleinden en het verzorgen van het vakantieverslag. Om foto's op de website en facebook pagina te zetten wordt er bij de aanmelding toestemming gevraagd. Bij bezwaar voor het gebruik van dit beeldmateriaal kan hier bij de aanmelding melding van worden gemaakt. Het beeldmateriaal staat alleen beschikbaar ten behoeve van TOF Vakanties. Ook kan er altijd met TOF Vakanties contact gezocht worden voor het verwijderen van beeldmateriaal, voorzover dit mogelijk is. Voor de voorkant van de TOF Brochure, posters, flyers en filmmateriaal zal TOF expliciet toestemming vragen.
  Op sociale media publiceren wij maximaal drie foto's en een filmpje per TOF Activiteit en per bericht. Wij plaatsen deze berichten van activiteiten waarvan we het interessant vinden om snel te delen.
  Wij maken gebruik van Google en Facebook. Zij kunnen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
  De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door hen overgebracht naar Google Facebook servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google en Facebook zijn aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Gevraagde cookies kunnen bij bezwaar zelf geblokkeerd worden
  De financiële gegevens van de vakantiegasten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.
  De persoonlijke gegevens van vakantiegasten bewaren wij een jaar. Bij aanlevering van nieuwe gegevens of actualisering daarvan verwijderen wij de eerder doorgegeven gegevens en de nieuwe bewaren wij weer een jaar Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij de informatie na 2 jaar.
  Overige gegevens waar geen bewaarplicht op rust verwijderen wij wanneer niet meer relevant.
  De gegevens van vrijwilligers bewaren een jaar zodat we vrijwilligers ook voor een nieuw vakantieseizoen kunnen benaderen. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij de informatie na 2 jaar.
  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
  Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website in de vorm van uw IP adres en bezochte pagina’s.
  Wij kunnen de gegevens die we via de verschillende kanalen binnenkrijgen combineren. Zo kunnen we informatie die we online verzamelen (zoals via een online boeking), samenvoegen met informatie die we per post ontvangen
  Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Deze versie is van
  april 2018.

  De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.WebsiteSupporters.com bezoekt.

  1. Beheer
  De website www.WebsiteSupporters.com staat onder beheer van Long Term Results B.V. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.longtermresults.nl. WebsiteSupporters.com is een handelsnaam van Long Term Results B.V

  2. Gegevens van bezoekers
  2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.WebsiteSupporters.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie WebsiteSupporters.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
  2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan WebsiteSupporters.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

  3. Cookies
  3a WebsiteSupporters.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan WebsiteSupporters.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. 3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

  4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij WebsiteSupporters.com. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

  5. Disclaimer
  WebsiteSupporters.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
  De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij WebsiteSupporters.com.
  1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  WebsiteSupporters.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van de bestelling.
  1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan WebsiteSupporters.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan WebsiteSupporters.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
  2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  3. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan WebsiteSupporters.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
  4. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.
  WebsiteSupporters.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door WebsiteSupporters.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
 • Nieuws

  Brochure 2022

  woensdag 6 oktober 2021
  De brochure van 2022 wordt verstuurd via Stichting Tendens Vakanties.Deze kan aangevraagd...
  Lees meer...

  Jouw vertrouwde TOF vakantie vind je vanaf nu bij Tendens Vakanties!

  vrijdag 22 januari 2021
  TOF vakanties organiseert vanaf 2021 geen begeleide vakanties meer.Waar TOF staat...
  Lees meer...

  Tegearre Op Fakânsje (TOF) - Samen vakantie maken (Tendens Vakanties) 

  dinsdag 1 december 2020
  Twee slogans, die elk voor hetzelfde doel staan: namelijk, mensen met een beperking een...
  Lees meer...
  Twitter